Previous
Next

Jeśli jako rodzic zauważyłeś u swojego dziecka problemy:

 •  w zdobywaniu wiedzy
 •  w czytaniu i pisaniu
 • z koncentracją uwagi
 • z pamięcią
 • z nauką matematyki
 • w organizacji pracy, podążaniu za instrukcją
 • z samooceną
 • z motywacją do działania
 • z wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych
 • z rozwojem zdolności poznawczych
 • z rozwojem percepcyjno-motorycznym
 • z rozwojem emocjonalno-społecznym
 • z koordynowaniem ruchów dłoni i palców 
 • z czynnościami manualnymi, np. zapinanie guzików, ubieranie się
 • ze zbyt dużym napięciem mięśniowym
 • ze zbyt małym napięciem mięśniowym
 • z utrzymywaniem narzędzia pisarskiego
 • w sprawności manipulacyjnej
Przewiń do góry